خرد 28

Published by مدیریت وب سایت

خرد 28

Published by مدیریت وب سایت

ارد 10

پاسخنامه آزمون ورودی فرهنگ 98-97

Published by مدیریت وب سایت

ارد 10

توجه                         توجه

اولیای محترم دانش آموزان ورودی پایه دهم

باسلام و احترام خواهشمند است جهت دریافت کارت آزمون ورودی، روز چهارشنبه 11 اردیبهشت از ساعت 8 تا 16 به دبیرستان مراجعه فرمایید.

آزمون روز جمعه 13 اردیبهشت برگزار می شود و مدت آن 120 دقیقه پیش بینی می شود.

حضور دانش آموزان ساعت 8:20 روز جمعه 13 اردیبهشت در حوزه ، مورد انتظار است. بنابراین درب حوزه ساعت 8:30 بسته خواهد شد.

لازم است دانش آموز با پوشش مدرسه در حوزه حاضر شود و مداد سیاه نرم ، پاک کن و یک خودکار آبی همراه داشته باشد.

*****    باتشکر و آرزوی موفقیت دبیرستان فرهنگ بانو امین     *****

Published by مدیریت وب سایت

فرو 27

Published by مدیریت وب سایت

آذر 05

Published by مدیریت وب سایت

آذر 05

Published by مدیریت وب سایت

آبا 30

Published by مدیریت وب سایت

آبا 28

Published by مدیریت وب سایت

آبا 28

Published by مدیریت وب سایت