اهداف

 مهمترین اهداف آموزش و پرورش

معمولاً عموم مردم ، نقش اصلی آموزش و پرورش را آموزش ، سواد خواندن و نوشتن می دانند . اگرچه مهارت مزبور به عنوان یک هدف مهم در آموزش و پرورش محسوب می شود ، اما تنها هدف این سازمان نیست .
چه بسا اهداف متعالی دیگری بسیار مهم تر از سواد خواندن و نوشتن در آموزش و پرورش ایران منظور شده که در ذیل اهم این اهداف به صورت کلی بیان می شود :
1- ایجاد زمینه ی لازم برای خودشناسی ، خداشناسی و تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلامی .
2- پرورش روحیه ی اعتماد به نفس و استقلال شخصیت انسانی .
3- پرورش عواطف انسانی و همزیستی مسالمت آمیز و آموزش و توسعه ی زندگی اجتماعی .
4- پرورش روحیه ی نظم و انضباط .
5- ایجاد و تقویت روحیه ی کار ، تلاش و دوری از بطالت و مشاغل کاذب .
6- تقویت روحیه ی تحقیق ، تعمیق ، تفکر ، نقد ، ابتکار ، خلاقیت و کارآفرینی .
7- شناخت استعدادها و علایق افراد و پرورش آن ها در جهت اعتلای فرد و جامعه ی ملی و جهانی .
8- شناخت اسرار جهان آفرینش و قوانین طبیعت به عنوان آیات الهی .
9- ترویج زبان و خط فارسی و اشتراکات اقوام مختلف جمهوری اسلامی ایران .
10- توسعه ی علوم و فنون و مهارت های مورد نیاز افراد جامعه .
11- پرورش روحیه ی مشارکت ، همکاری و فعالیت های گروهی .
12- ترویج روحیه ی کتابخوانی و مطالعه .
13- شناخت هنرهای اسلامی و ملی و پرورش روحیه ی میراث فرهنگی ، هنری و تاریخی .
14- شناسایی فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه ی اسلامی ایران .
15- پرورش روحیه ی پاسداری از قداست و روابط خانواده بر پایه ی حقوق و اخلاق اسلامی .
16- پرورش روحیه ی احترام به قانون و التزام به رعایت آن .
17- توسعه ی مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالیت های دینی و فرهنگی .
18- تقویت روحیه ی گذشت ، فداکاری و ایثار .
19- توسعه ، سعه ی صدر و تحمل آرای دیگران در برخورد اندیشه ها .
20- آموزش و یادگیری مسائل سلامت جسمی و بهداشت روانی فردی و عمومی .
21- آموزش مهارت های لازم جهت اشتغال مولد در بخش های کشاورزی ، صنعتی و خدمات .
22- آشنایی با توانمندی های محیطی و اجتماعی ایران و جهان .
البته اهداف کلی دیگری نیز در آموزش و پرورش جامعه ی اسلامی ایران مطرح است که در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره شد . به هر حال امید است مسئولین آموزش و پرورش ، مربیان و مدیران طوری برنامه ریزی و عمل نمایند که محصول این نهاد مقدس به صورت یک محصول تأثیر گذار در جامعه ی اسلامی ایفای نقش نماید و برای خود ، خانواده ، کشور و جامعه ی جهانی مفید فاید باشد .

اهداف دوره متوسطه

رای صادره در ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 29/2/1379 در راستای رسالت و ماموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام ، اهداف دوره متوسطه به شرح زیر تعیین می شود. مدیران ، برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی بر عهده دارند مکلفند در برنامه ریزی امور ، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط بگونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد.
اعتقادی :
1- به اصول اعتقادی و مبانی دینی و احکام اسلامی پای بند است.
2- با سیر تکاملی ادیان آشنا است و از اصول اعتقادی خود با استدلال دفاع می کند .
3- در کارها با اتکال به خداوند و با اعتقاد به او مل می کند .
4- با زندگی انبیاء و ائمه معصومین (ع) آشنا است و رفتار آنان را الگو قرار می دهد .
5- حاکمیت ولایت فقیه را یک اصل قطعی اسلام می داند و قدرت تبیین و استدلال در مورد آنان را دارد .
6- نماز را ستون دین دانسته و نماز اول وقت می خواند .
7- تا آنجا که ممکن است قرآن تلاوت می کند و با مفاهیم و تفاسیر برخی آیات آشنا است .
8- از رساله عملیه استفاده می کند.
9- برای زندگی دینوی و اخروی خود برنامه ریزی می کند.
10- انجام آگاهانه تکلیف در برابر خداوند را وظیفه می داند.
11- امر به معروف و نهی از منکر است.
12- روحیه جهادگری دارد و شهادت را سعادت می داند.
13- به انجام مستحبات رغبت نشان می دهد و از مکروه پرهیز می کند.
14- حضور در مسجد و شرکت در محافل و مراسم مذهبی و اجتماعی را وظیفه دینی می داند.
اخلاقی :
1- از عوامل گناه و لغزش دوری می جوید .
2- ارزشها و ضد ارزشها را تشخیص می دهد وبه پاسداری از ارزشها پای بند است .
3- در رفتار و گفتار خود به رعایت حیا و عفت پای بند است .
4- افکار و اعمال ناپسند را در شان خود نمی داند و از انجام آن خود داری می کند .
5- انتقاد پذیری و نقد توام با حسن نیت را با اهمیت و زمینه پیشرفت می داند .
6- قوانین و مقررات را رعایت می کند و در ترویج آن می کوشد .
7- اطاعت از والدین را وظیفه خود می داند و دیگران را نیز به اطاعت از آنها تشویق می کند.
8- انجام کار خیر را در راه خدا عبادت می شمارد.
9- از لباسهای مناسب اسلامی و ایرانی استفاده می کند.
10- موازین دین و اجتماع را در آراستگی ظاهری رعایت می کند و نسبت به ترویج آن اهتمام دارد.
11- برای پیشرفت کشور و راحتی هموطنانش تلاش می کند و آسایش و امنیت مردم را نتیجه وحدت و یکپارچگی می داند.
12- رفتار و اعمال خود را بر پایه عقل و فکر و ارزشیابی و انتخاب می کند.
13- رفتاری متعادل دارد و به احساسات خود مسلط است.
علمی و آموزشی
1- ارزش اطلاعات همه جانبه و صحیح را می داند و در استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی مهارت دارد .
2- برای زندگی و کار در جامعه و تحصیل در دوره های بالاتر مهارتهای لازم را دارد.
3- با توجه به توانایی های خود و نیاز جامعه می تواند انتخاب شغل نماید.
4- به تفکر و مباحثه علاقه مند است و با روش تحقیق آسنایی عملی دارد.
5- دستاوردهای فرهنگی هنری جامعه ایرانی را جزیی از هویت ملی خویش می داند.
6- به مطالعه تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام، ایران و جهان علاقه مند است.
7- به نقش مهم زبان فارسی در ایجاد ارتباط و وحدت فکری و فرهنگی ایرانیان واقف و با آثار برجسته ادب فارسی مأنوس است.
8- در استفاده از ریاضیات برای حل مسائل خود و جامعه مهارت دارد.
9- زبان عربی را در سطح درک معنی برخی از سور قرآن و احادیث و اذکار نماز و دعاهای متداول می داند و از دانش خود در زبان عربی برای فهم بهتر متون ادب فارسی استفاده می کند.
10- با حداقل یک زبان خارجه در حد توانایی ارتباط با دیگران آشنایی دارد.
اجتماعی:
1- برای تقویت ارتباطات عاطفی و اجتماعی اعضای خانواده ، همسایگاه و دوستان تلاش می کند.
2- اهمیت تشکیل خانواده را می داند و با ویژگی های خانواده متعادل آشنا است.
3- خداوند را منشاء حق و عدالت می داند و در برقراری حق و عدالت تلاش می کند.
4- به رعایت حقوق دیگران پای بند است.
5- در فعالیت های اجتماعی آگاهانه و با علاقه مندی شرکت می کند.
6- در راه خدمت به میهن و مردم داوطلب بوده و از خود گذشتگی نشان می دهد.
7- با ارزش صله ارحام آشنا است و خانواده را به انجام آن تشویق می کند.
8- مصالح جامعه را بر مصالح فردی ترجیح می دهد و قانون را برتر از تمایلات فردی و گروهی می داند و آن را رعایت می کند.
9- نسبت به دیگران خیرخواه است و آنان را از انجام کارهای نادرست نهی می کند.
10- در ارتباط با نظرات و عقاید دیگران باسعه صدر برخورد می کند.
زیستی:
1- با بهداشت فردی و اجتماعی و روانی و تأثیر آنها بر سلاکت جامعه آشنا است و اصول آن را رعایت می کند.
2- در حفظ و احیای محیط زیست فعالانه مشارکت می کند..
3- برای ارتقاء سطح خود در رشته ورزشی مورد علاقه تلاش می کند.
4- با کمکهای اولیه آشنایی دارد و در مواقع بروز حوادث می تواند به یاری آسیب دیدکان بشتابد.
سیاسی:
1- مبانی حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران را می داند و به آن اعتقاد دارد.
2- برای حفظ استقلال ، آزادی و عدل وابستگی از خود گذشته و ثابت قدم است.
3- با قانون اساسی و اصول آن آشنا است.
4- حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه را لازمه امنیت ملی می داند و برای تحقق آن تلاش می کند.
5- به انجام فعالیتهای سیاسی، به عنوان تکلیف دینی و ملی پای بند است و مسایل سیاسی را تحلیل می کند.
6- آثار مثبت حکومت دینی و ولایت فقیه را در سعادت دنیا و آخرت می فهمد.
7- شیوه های تبلیغی دشمنان را می شناسد و در مقابل آنها عکس العمل مناسب نشان می دهد.
8- حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه را لازمه امنیت ملی می داند وبرای تحقق آن تلاش می کند .
9- برای ایجاد زمینه های وحدت مسلمین و رهایی مستضعفین احساس مسئوولیت می کند .
10- به انجام فعالیتهای سیاسی به عنوان تکلیف دینی و ملی پای بند است و مسایل سیاسی را تحلیل می کند.
11- برای ایجاد زمینه های وحدت مسلمین و رهایی مستضعفین احساس مسئولیت می کند.
12- به انجام فعالیتهای سیاسی به عنوان تکلیف دینی وملی پای بند است و مسائل سیاسی را تحلیل می کند .
با معنای انتظار آشنا است و وظایف مسلمین را درزمان غیبت از لحاظ مبارزات سیاسی می داند .
اقتصادی :
1) کار را عبادت می شمارد و از تن پروری و راحت طلبی دوری می جوید .
2) از وسایل خود به خوبی نگهداری می کند و از تجمل گرایی و مصرف زدگی دوری می جوید .
3- با عشق و علاقه پیگیر و سخت کوش وظایف شغلی خود را به خوبی و درست انجام می دهد.
4- راههای کسب و استمرار اقتصادی کشور را می داند.
5- مشارکت در فعالیت اقتصادی را وظیفه الهی ، انسانی و ملی می داند.
6- حقوق مالکیت فردی و اجتماعی را می داند و رعایت می کند.
7- احکام اقتصادی اسلام را می داند و در حد وظیفه به آنها پای بند است.
8- منابع مادی و ثروتهای ملی را از آن خداوند و متعلق به همه نسل می داند.

 

 

بازگشایی مدارس آغاز مهر

تجسم زیبایی

امام علی علیه السلام فرموده است: «به درستی که دانش، سبب زنده کردن دل ها از نادانی، روشنایی بخشیدن چشم ها از کوریِ جهالت، و توان بخشیدن بدن ها از ضعف است». با آغاز سال تحصیلی در اول مهر، همه ساله میلیون ها دانش آموز به شوق آموختن دانش، روانه مدرسه می شوند. این تکاپو، جلوه زیبایی به جامعه می بخشد ؛ گویی که خونی تازه به رگ های حیات کشور اسلامی عزیزمان وارد شده است و این چنین تجسم پرمعنایی از نسل آینده به اذهان خطور می کند. نسل فردا باید آن چنان سازنده جلوه کند که در خور فردای ایران باشد. این نسل باید کوله بار تجربه و دانش نسل گذشته را ره توشه خود کند و دمادم بر میزان شعور و آگاهی خود بیفزاید. نسل فردا، باید نسلی توانمند، سرفراز و کوشا و زمینه ساز دولت کریمه مهدوی باشد.

جایگاه بلند دانش

امام باقر علیه السلام در احادیث گوناگون، جامعه اسلامی را به دانش آموزی و تحصیل شناخت دین و دیگر علوم مورد نیاز زندگی فرا خوانده است. آن حضرت در حدیثی می فرماید: «به فراگیری دانش بپردازید؛ زیرا دانش آموزی، عمل نیک؛ طلب علم، عبادت؛ گفت وگو درباره مسائل علمی، تسبیح؛ تلاش برای جستن معرفت، جهاد؛ تعلیم و آموزش آن به دیگران، صدقه؛ و قرار دادن آن در اختیار شایستگان، مایه نزدیکی به خداوند است. دانش، میوه ای بهشتی، انسی در وحشت، همدلی در غربت، رفیقی در خلوت، راهنمایی در ظلمت ها، یاوری در سختی ها و ارجمندی نزد دوستان است».

اهمیت آموزش و پرورش

در بیان اهمیت تعلیم و تربیت همین بس که گفته اند تحقق گوهر آدمی، بدان وابسته است. غرض از آفریدن هر موجود، تحقق حالت کمال است و کارایی آدمی در دوره زندگی اجتماعی، به این بستگی دارد که تا چه حد در کودکی و نوجوانی بتواند از پرتو تعلیم و تربیت درست بهره مند شود و به حقیقت وجود خویش پی ببرد. انسان با استفاده از توانایی های بالقوه ای که در خود دارد و امکاناتی که جامعه در اختیار او قرار می دهد، و نیز در اثر تربیت اسلامی، می تواند حقیقت وجود خویش را بشناسد و به مرحله ادراک معقولات برسد و به یاری اندیشه و از روی اراده، ارزش را از ضدارزش باز شناسد و برگزیند، تا به کمال معنوی برسد که هدف نهایی آموزش و پرورش است. عناصر فرهنگی هر جامعه، از راه آموزش و پرورش شکل می گیرد. آموزش یا تعلیم، هر گونه فعالیت برای ایجاد تغییری مثبت در ادراکات فرد است.

آموزش و پرورش، سرمایه گذاری افزوده

آموزش و پرورش، به طور مستقیم در تحول و پیشرفت دیگر نهادهای اجتماعی نقش بنیادی و زمینه ساز دارد. از این رو، ضعف یا قوّت این نهاد، در نهایت به ضعف یا پیشرفت دیگر نهادهای اجتماعی می انجامد. برای سازندگی، هیچ راهی مناسب تر از توجه عمیق به امر تعلیم و تربیت نیست. سرمایه گذاری در مورد انسان، به معنای سرمایه گذاری روی مولّد فناوری است که چنانچه در این امر مهم تدابیر لازم اندیشیده شود، به خود کفایی و فناوری نوین خواهیم رسید. صاحب نظران، امر آموزش و پرورش را سرمایه گذاری افزوده می دانند؛ یعنی هزینه ای که صرف یک دانش آموز می شود، سودی چند برابر می دهد. به یقین اگر با این دیدگاه برای آموزش و پرورش برنامه ریزی کنیم، به نتیجه مثبت تری از تعلیم و تربیت خواهیم رسید.

نوآوری در آموزش و پرورش

رشد سریع جمعیت و بروز تحولات شگفت انگیز در زمینه علوم و فنون و تأثیر آن بر همه شئون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، ایجاب می کند که مراکز آموزش و پرورش، نه تنها خود را با این پیشرفت ها همگام و هماهنگ سازند، که در برخی زمینه ها پیشرو و عامل اصلاحات بنیادین در جامعه به شمار آیند. امام خمینی رحمه الله در این مورد می فرماید: «اکنون بر معلمان متعهد است که با کوشش خود، جوانانی را تحویل دانشگاه دهند که با آگاهی از انحرافات گذشته دانشگاه، بر فرهنگ غنی و مستقل اسلامی ایران تکیه کنند. بر اساتید متعهد است که جوانانی متعهد نسبت به مصالح کشور و آگاه به اهداف اسلام، تحویل جامعه دهند».

پیام امام خمینی رحمه الله به دستگاه های آموزشی

ارتقای علمی و اخلاقی کودکان، نوجوانان و جوانان که استقلال و آزادی کشور در گرو تربیت صحیح آنان است، همتی والا می طلبد. در این میان، معلمان و مربیان، اساسی ترین و مؤثرترین نقش را در این زمینه بر عهده دارند. امام خمینی رحمه الله در این زمینه می فرماید:«باید دستگاه های آموزشیِ متعهد و دل سوز برای نجات کشور، اهمیت ویژه ای در حفظ نوجوانان و جوانان عزیزی که استقلال و آزادی کشور در آینده منوط به تربیت صحیح آنان است، قائل باشند. نیز از این روست که نقش معلمان و اساتید در تربیت و تهذیب دانش آموزان و دانشجویان، به عنوان اساسی ترین و مؤثرترین نقش مطرح می گردد».

مدارس اسلامی

اسلامی شدن ایران، برای این کشور اهمیت ویژه داشت. توجه بزرگان اسلام به کسب دانش و نیاز دستگاه اداری اسلام به منشی، مستوفی، مدیر و…، سبب شد که در ایران اسلامی، به سرعت معلمانی پدید آیند و برای تعلیم کودکان، جوانان و…. مؤسساتی بر پا دارند. آموزش و پرورش اسلامی مانند بیشتر شئون فرهنگی دیگر، چه به صورت آموزش و پرورش مقدماتی یا مکتبی، و چه به شیوه آموزش و پرورش عالی یا حوزوی، در مساجد صورت گرفت.

مدارس جدید

در عصر حاضر، رفته رفته مدارس غیردینی در شهرهای بزرگ ایران برپا شد. ابتدا این مدارس کوچک، یک کلاسه و حداکثر چهار کلاسه بودند، ولی اندک اندک گسترده شدند. محتوای آموزش و پرورش جدید ایران، تقریباً به تمامی از آموزش و پرورش کشورهای صنعتی گرفته شده است. کشورهای صنعتی به اقتضای نیازهای وافر خود به فناوری و انسان صنعت گر، بر آموزش، به ویژه آموزش عملی بیش از پرورش تأکید کرده اند. به همین سبب، علم و به ویژه علم تجربی را بیش از اخلاق درخور اهمیت دانسته اند. کارشناسان آموزش و پرورشِ جامعه های صنعتی، نظریه های آموزشی گوناگونی دارند. این نظریه ها، خواستار انسانی سالم، فعال، پرشور و نشاط، سودجو، کاردان و مبتکر هستند و می خواهند با روش تجربی به هدف های خود برسند.

بهبود نظام آموزشی ایران

مبارزه با ظلم، طرفداری از مستضعفان و تلاش برای خودکفایی، هدف های عمده جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند. مبارزه با ظلم، استوار بودن جامعه اسلامی ایران را می طلبد. طرفداری از مستضعفان، تقویت همه جانبه آنهاست و خود کفایی، یعنی گسترش تولید. بر اثر انعکاس این سه هدف اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش ، سه هدف آموزشی به دست می آید: گسترش و بهبود آموزش و پرورش، آسانی دسترسی به آموزش و پرورش برای مستضعفان و تقویت آموزش عملی.

الف) گسترش و بهبود آموزش و پرورش

برای گسترش و بهبود آموزش و پرورش، باید دو نوع فعالیت در دستور کار قرار گیرد: اول، افزایش مدارس که باید در همه سطوح آموزش و پرورش، به ویژه در سطوح پایین تر دست به تأسیس مدارس جدید زد؛ و دوم ، اصلاح مدارس، که این اصلاح مستلزم انتخاب و تربیت افراد آگاه و متعهد برای کار معلمی، و تجدید نظر در برنامه ها و کتاب های درسی و تدارک ساختمان های مناسب و وسایل آموزشی کافی است.

ب) آسانی دسترسی به آموزش و پرورش

در این زمینه باید دو نوع فعالیت صورت پذیرد: اول، مبارزه با بی سوادی و دوم، تأمین امکانات تحصیلات عالی برای مستضعفان. در این صورت، لازم است از سویی موانع مالی از سر راه بسیاری از فرزندان ایران برداشته شود، و از سوی دیگر، باید محدودیت های عبور از پل کنکور را که بیشتر گریبانگیرجوانان مستضعف جامعه است، با تدابیری سنجیده کاهش داد.

ج) تقویت آموزش عملی

این فعالیت، دو گونه تلاش می طلبد: اول، گنجانیدن کار عملی، در برنامه درسی باید در همه مراحل آموزش و پرورش، بخشی از ساعات هفتگی هر کلاس را، به کار تولیدی اختصاص داد و لازمه آن، وجود آزمایشگاه، کارگاه و لوازم آموزشی در مدارس است ؛ دوم، تأسیس مدارس حرفه ای و عملی.

 

آیین نام گسترش مشارکت های مردی

شورای عالی آموزش و پرورش به منظور ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی مدارس و استفاده بهینه از کمک ها و مشارکت های مردمی و در اجرای سیاست مدرسه محوری  و به استناد قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با موارد ذیل موافقت می نماید:

ماده 1: مدارس دولتی واجد شرایط می توانند به پیشنهاد انجمن و مربیان مدرسه و تأیید شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه ، زیر نظر هیات امناء اداره شوند.

تبصره: استانداردها و شرایط مورد نیاز این مدارس و نحوه ارزیابی عملکرد و ادامه فعالیت آن ها توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و ابلاغ می شود.

 

ماده 2: اعضای هیات امنای این مدارس عبارتند از:

1- مدیر مدرسه ( دبیر هیأت امناء )

2- یکی از معاونان مدرسه به انتخاب مدیر

3-دو نفر از کارکنان آموزشی و پرورشی مدرسه به انتخاب شورای معلمان

4- رئیس انجمن اولیاء و مربیان

5- دو نفر از اولیای دانش آموزان عضو انجمن اولیاء و مربیان به انتخاب انجمن

6- یک نفر از صاحب نظران  آموزشی و فرهنگی ( ترجیحاً  از استادان دانشگاه یا مدرسان مراکز تربیت معلم ).

7- یک نفر از خیرین و یا معتمدان محل

8- دو نفر از مدیران و صاحب نظران مراکز و موسسات تولیدی  و خدماتی

تبصره : رئیس هیات امناء از بین اعضاء و با رای اکثریت برای مدت 2 سال انتخاب      می شود.

تبصره : احکام اعضای هیات امناء توسط رئیس آموزش و پرورش منطقه برای مدت دو سال صادر می شود و تمدید آن نیز بلامانع است.

 

ماده 3: وظایف و اختیارات هیأت امناء :

1- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه مدرسه در چارچوپ قوانین و مقررات موضوعه به پیشنهاد مدیر مدرسه ( از قبیل فعالیت های مربوط به بهبود کیفیت برنامه های رسمی مدرسه ، فعالیت های آموزشی و تربیتی فوق برنامه و مکمل ، برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای کارکنان ، امور رفاهی و بهداشتی کارکنان و دانش آموزان مدرسه ، خدمات راهنمایی و مشاوره به اولیا و دانش آموزان ، تجهیز ، تعمیر و نگهداری مدرسه )

2- نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء و ارزیابی عملکرد سالانه مدرسه

3- تصمیم گیری در مورد به کارگیری منابع انسانی مازاد بر نیروهای رسمی مدرسه از محل منابع مدرسه با رعایت قوانین و ضوابط مربوط.

4- همکاری و تعامل با شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه جهت جلب و جذب بیشتر مشارکتهای مردمی

5- پیش بینی و تامین منابع مورد نیاز مدرسه

6- انجام وظایفی که وزارت آموزش و پرورش بر اساس اختیارات قانونی خود به هیأت امنای مدرسه یا مدارس واگذار می کند.

تبصره: برنامه های آموزشی و پرورشی مصوب مدرسه در آغاز سال تحصیلی به اطلاع اولیاء دانش آموزان،  اداره و شورای آموزش و پرورش شهرستان و منطقه مربوط برسد.

ماده 4: مدیر مدرسه علاوه بر شرح وظایف مصوب خود، مسئول اجرای مصوبات هیات امناء می باشد.

ماده 5: تخصیص نیروی انسانی این مدارس بر اساس ضوابط اداره آموزش و پرورش با تأکید  بر حفظ کیفیت در سایر مدارس منطقه انجام می شود.

ماده 6: منابع مالی این مدارس با استناد به ماده 11 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور عبارتند از:

1- اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانش آموزی پرداخت می شود.

2- کمک های مردمی داوطلبانه و خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان

3- سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه در اختیار مدرسه قرار می گیرد.

4- وجوه حاصل از ارائه خدما ت آموزشی و پرورشی فوق برنامه اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی مدرسه .

ماده 7: میزان مشارکت های مردمی به ازای هر دانش آموز متناسب با خدمات آموزشی و پرورشی مدرسه و با ضوابط مصوب شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه توسط هیات امناء تعیین می شود. تصمیم هیأت امناء در این زمینه به اطلاع اداره و شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه خواهد رسید.

تبصره 1- کلسه وجوه دریافتی پس از واریز به حساب مدرسه و بر اساس ضوابط مصوب شورای آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه به مصرف خواهد رسید میزان حق التدریس ، حق الزحمه و اعطای پاداش به کارکنان این گونه مدارس به پیشنهاد مدیر و تصوب هیات امناء تعیین می شود.

تبصره 2: در هر مدرسه دانش آموزانی که امکان تأمین هزینه های مربوط را ندارند با نظر مدیر واحد آموزشی و تأیید هیات امناء مدرسه و با رعایت کامل ملاحظات تربیتی می توانند از معافیت یا تخفیف برخوردار شوند.

ماده 8: عملکرد هیات امنای مدارس ، توسط شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه ارزیابی می شود. چنانچه نتایج این ارزیابی برای شورای آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه رضایت بخش نباشد، شورای مذکور می تواند نسبت به انحلال هیات امناء اقدام کند. در این صورت وظایف هیات امنا تا پایان سال تحصیلی به شورای مدرسه واگذار می شود. تشکیل هیات امنای جدید برای سال تحصیلی بعد با رعایت مفاد این آیین نامه صورت می گیرد.

ماده 9: پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش تحلیلی اجرای این آیین نامه را حداکثر تا پایان مرداد 86 جهت اتخاذ تصمیم قطعی به شورای آموزش و پرورش ارائه دهد.

ماده 10: با تصویب این آیین نامه ، در مدارس دارای هیات امناء کلیه مصوبات مغایر با آن ( به ویژه در شرح وظایف شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان مدرسه ) لغو و مفاد این آیین نامه جایگزین آن خواهد شد.

دستورالعمل  اجرایی آیین نامه گسترش مشارکت های مردمی در مدارس :

1- در صورت تصویب شورای آموزش و پرورش ، هیات امنای مدرسه با توجه به مفاد ماده 2 آیین نامه و بر اساس ایین نامه داخلی باید حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تشکیل شود.

2- اداره آموزش و پرورش محل بر اساس سازمان رسمی مدرسه نسبت به تخصیص نیروی انسانی مورد نیاز اقدام می کند این تخصیص نباید منجر به کاهش کیفیت نیروی انسانی در سایر مدارس شود، نیروی انسانی مازاد بر اساس بند3 ماده 3 آیین نامه توسط هیات امناء تعیین می گردد.

3- هیات امناء باید برنامه سالانه مدرسه ، اعتبارات لازم و محل تأمین آن را قبل از آغاز سال تحصیلی پیش بینی و تصویب کند.

4- نظارت بر فعالیت های آموزشی و پرورشی این مدارس همانند سایر واحدهای آموزشی بر عهده اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه است.

5- عملکرد هیات امناء مدارس ، توسط شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه در پایان هر سال تحصیلی با توجه به عوامل زیر ارزیابی می شود:

1-5- میزان تأثیر برنامه های مصوب هیات امناء در ارتقاء وضعیت آموزشی و پرورشی مدرسه بر اساس شاخص های مصوب .

2-5- میزان تحقّق برنامه های مصوب هیات امناء

3-5- میزان کارآیی و اثربخشی نیروی های انسانی مدرسه

4-5- میزان توفیق در تأمین منابع مورد نیاز مدرسه

5-5- نحوه برنامه ریزی و کیفیت برنامه های هیأت امناء و میزان انطباق آن با نیازهای دانش آموزان

6-5- میزان رضایت مندی دانش آموزان و اولیاء از برنامه های مصوب هیات امناء

7-5- میزان رضایت مندی معلمان و مربیان مدرسه از برنامه های مصوب هیات امناء

8-5- تناسب بودجه سالانه با برنامه های سالانه

9-5- چگونگی ارتباط با شورای آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه ، اداره آموزش و پرورش محل و ارتباطات برون سازمانی

10-5- تشکیل منظم جلسات ، میزان حضور اعضاء ، کیفیت محتوای جلسات و تصمیمات اتخاذ شده

11-5- نحوه نظارت هیأت امناء بر اجرای مصوبات

12-5- نتایج بررسی اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه از عملکرد هیأت امناء

6 – شورای آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه پس از ارزیابی هیات امنای مدرسه نتایج حاصل از آن را به هیأت امناء منعکس می کند و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم در راستای ارتقاء کیفیت عملکرد برای مدرسه ارسال می شود.

7- مسئولیت تهیه گزارش تحلیلی اجرای « آیین نامه گسترش مشارکت های مردمی در مدارس»،  به صورت سالانه و ارائه آن به شورای عالی آموزش و پرورش با همکاری معاونت های ذیربط بر عهده معاونت توسعه مشارکت های مردمی می باشد.

 

آیین نامه داخلی هیأت امنای مدارس

1- مدیر مدرسه در اولین فرصت با حضور اعضای ردیف های 1 الی 5 ماده 2 آیین نامه مذکور تشکیل جلسه می دهد. در این جلسه پیشنهادهای اعضاء در مورد ردیف های 6 و 7و 8 بررسی و افراد واجد شرایط برای عضویت در هیات امناء با اکثریت آراء انتخاب می شوند.

2- هیأت امناء در اولین نشست خود رئیس و نایب رئیس هیأت امناء را از بین اعضاء و با اکثریت آراء ( حداقل 6 رای ) برای مدت دو سال انتخاب می کند.

3- جلسات هیأت امناء با حضور رئیس یا نایب رئیس و حداقل هفت نفر رسمیت      می یابد و برای تصویب هر موضوع رای موافق ( حداقل نصف به اضافه یک) اعضاء حاضر لازم است.

4- تشکیل جلسات هیأت امناء حداقل هر دو ماه یک بار با دعوت کتبی دبیر هیأت امناء تشکیل می شود.

1-4-تشکیل جلسات فوق العاده با پیشنهاد رییس هیأت امناء و یا حداقل سه نفر از اعضاء بلاماانع است.

 2-4- دستور جلسات توسط دبیر هیأت امناء بر اساس موضوعات پیشنهادی اعضاء و با هماهنگی رییس هیأت امناء تعیین و همراه دعوت نامه به اطلاع اعضاء می رسد.

5- رئیس و یا دبیر هیأت امناء می توانند متناسب با موضوع جلسه ، افراد صاحب نظر، و یا نماینده دانش آموزان را برای شرکت در جلسات بدون داشتن حق رای دعوت کنند.

6- دبیر هیأت امناء عهده دار  وظایف زیر می باشد:

1-6- تشکیل هیأت امناء ظرف مدت حداکثر 15 روز پس از تأیید شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه

2-6- تنظیم دستور کار و دعوت از اعضاء و تشکیل جلسات

3-6- پیگیری اجرای مصوبات هیأت امناء

4-6- تهیه و ارائه گزارش های مورد نیاز هیأت امناء و سایر مراجع

5-6- تنظیم صورت جلسات و ارسال نسخه ای از آن به اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه پس از امضاء اعضاء

6-6- تشکیل دبیرخانه هیأت امناء در مدرسه و نگهداری اسناد و مدارک هیأت امناء

7-6- چنانچه هر یک از اعضای انتخابی هیأت امناء طی یک سال بدون عذر موجه سه جلسه متوالی و یا چهار جلسه متناوب غیبت داشته باشد ، مستعفی شناخته شده و به جای وی عضو دیگری مطابق ضوابط اعلام شده ، انتخاب خواهد شد.

 

آخرین مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش

درباره ی فعالیتهای هیات امناء

به تاریخ 6/2/88

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش وپرورش؛ در جلسه هفتصدوهفتادونهمين شوراي عالي آموزش وپرورش، آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شيوه مدیریت هيات امنايي درمدارس تصویب شد.

 مهندس نوید دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش گفت:در راستای اجراي سياست مدرسه محوري و به منظور ارتقای كيفيت برنامه هاي آموزشي وتربيتي مدارس ، جلب و توسعه مشاركت هاي مردمي،تقویت نظام مدیریتی ، مالی و اجرایی مدارس مبتنی بر گسترش عدالت آموزشی و  به استناد قانون تشكيل شوراهاي آموزش وپرورش ، آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شيوه مدیریت هيات امنايي درمدارس را در 13 ماده و 18 تبصره در شورای عالی آموزش وپرورش به تصويب رسید.

مهندس نوید با اشاره به برخی از مواد این مصوبه افزود:

مدارس دولتي واجد شرايط مي توانند به پيشنهاد شورای مدرسه وتأييد شوراي آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیات امنایی اداره شوند و مجوز هيات امنايي شدن این مدارس به صورت موافقت اصولی موقت و برای مدت یک سال صادر می شود که در صورت احراز استانداردهای لازم ،  به موافقت  قطعی تبدیل می شود و درمرکز استان هایی که بیش از یک  منطقه یا ناحیه آموزشی وجود دارد ، شورای آموزش  و پرورش شهرستان درچارچوب این آیین نامه و براساس سیاست های راهبردی خود می تواند اتخاذ تصمیم درمورد هیات امنایی اداره شدن مدارس را به ادارات آموزش وپرورش مناطق یا نواحی ذیربط واگذار نماید.

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش اظهار داشت: درمدارسی که به صورت مجتمع آموزشی(شامل دوره های مختلف تحصیلی)اداره می شود ، صرفاً یک هیات امنا به عنوان «هیات امنای مجتمع» تشکیل می شود.از آنجا که فعالیت های آموزشی و تربیتی در دراز مدت اثربخشی بیشتری خواهد داشت و مجتمع های آموزشی ، سنوات بیشتری را برای ارائه خدمات تربیتی وآموزشی دراختیاردارند ، لذا شورای آموزش وپرورش شهرستان يا منطقه می تواند ، اختیارات بیشتری را به هیات امنا تفویض نماید.

مهندس نوید گفت:اعضاي هيأت امناي مدارس مشمول این آیین نامه عبارتنداز:

1- مديرمدرسه(دبير هيات امنا)

2- یکی از معاونان آموزشی مدرسه به انتخاب مدیر

3- يك نفر ازکارکنان آموزشي ويك نفراز كاركنان پرورشي مدرسه به انتخاب شوراي معلمان

4- رييس انجمن اوليا ومربيان مدرسه

5- یک نفر از اولياي دانش آموزان به انتخاب انجمن اوليا و مربيان مدرسه

6- دو نفر از صاحب نظران و کارشناسان آموزشي یا فرهنگي  ( ترجيحاً از استادان حوزه،دانشگاه يا مدرسان مراکزتربيت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای)

7- یک نفر از خیرین و یا معتمدان محل

8- یک نفرازاعضای شورایاری محله یا موسسات ومراکزفرهنگی،ورزشی و مذهبی محل (مانند مسجد)

9- یک نفرازمديران یا اعضای هیات مدیره مراکزوموسسات توليدي ،خدماتي 

وی افزود:در هنرستان هاي فني وحرفه اي وکاردانش ، فرد مذکور در بند 9 متناسب بارشته و فعاليت هنرستان حتی الامکان ازبين صاحبان حرف ومشاغل مرتبط انتخاب مي شود و افراد مندرج در بندهای 6و7و8 و9 به پيشنهاد وتاييد ساير اعضاي هيات امنا انتخاب مي شوند ورئيس هيأت امنا ازبين اعضا ( به استثناء مدیر مدرسه) وبارأي اكثريت نسبی براي مدت 2 سال انتخاب و با ابلاغ رییس اداره آموزش و پرورش منصوب می شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش در مورد وظایف و اختیارات اعضای هیات امنای این مدارس گفت: هیات امنای این مدارس در چارچوب ضوابط و مقررات و برمبنای سیاست ها وبرنامه های کلان آموزش و پرورش ، وظایف و اختیارات زیر را عهده دار است:

1- بررسي وتصويب برنامه سالانه مدرسه ، (ازقبيل فعاليت هاي مربوط به بهبودكيفيت برنامه هاي رسمي مدرسه، فعاليت هاي آموزشي و تربيتي فوق برنامه ، برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب براي كاركنان ، امور رفاهي وبهداشتي كاركنان و دانش آموزان مدرسه ، خدمات راهنمايي ومشاوره به اوليا ودانش آموزان ، استفاده از فرصت ها و فضای مدرسه) به پیشنهاد مدیر مدرسه

2- بررسی وتصویب بودجه واعتبارات سالانه (به پیشنهاد مدیرمدرسه) وتامین منابع و اعتبارات  مورد نیاز مدرسه.

3 بررسی و تصویب ضوابط پرداخت کارانه ،پاداش و حق الزحمه کارکنان و عوامل مدرسه.

4- جذب و قبول کمک ها و هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت نقدی و غیر نقدی

5- بررسی وتصویب برنامه توسعه ،تجهيز ،تعمير ، نگهداري مدرسه و تامین اعتبارات مورد نیاز آن

6- پیشنهاد انتصاب مدیر مدرسه مطابق ماده 4

7- بررسی مسائل پرورشی مدرسه و پیش بینی راهبردها و راهکارهای فرهنگی و تربیتی لازم  برای تحقق اهداف تربیتی در ساحت هاي مختلف و ارتقای آداب و مهارتهای زندگی دانش آموزان

8- درخواست تخصیص معلمان موظف مورد نیاز مدرسه براساس ساختار رسمی ابلاغ شده از سوی اداره آموزش و پرورش متناسب با درجه مدرسه.

9- تصمیم گیری درباره چگونگی استفاده از همکاری منابع انسانی با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدام برای دولت

تبصره- نیروهای انسانی موردنیاز این بند پس از عقد قرارداد کارمعین با هیات امنا  به کار گرفته خواهند شد.

10- نظارت براجراي مصوبات هيأت امناء وارزيابي عملكرد سالانه مدرسه

تبصره- گزارش عملکرد هیات امناء توسط دبیر به اولیای دانش آموزان و شوراي آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه ارائه می شود.

11- نظارت برنحوه هزینه ها و تصویب تراز مالی مدرسه.

12- بررسی وتصویب پیشنهادها ، طرح ها و برنامه های شوراها و انجمن های مرتبط با مدرسه

13 – بررسی و صدور مجوز تشکیل انجمن ها و کارگروه های مورد نیاز مدرسه

14- توليد کتاب و مواد آموزشی و کمک آموزشی مبتني برراهنمای برنامه درسی مصوب آموزش و پرورش و  براساس سیاست ها و ضوابط وزارت متبوع و استفاده از آنها درمدرسه پس از تایید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

15- انجام وظايف واگذار شده از سوي وزارت آموزش وپرورش یا شورای آموزش وپرورش شهرستان / منطقه براساس اختيارات قانوني خود به هيات امنا

16- فراهم آوردن زمینه تعامل نهادهای فرهنگی و اجتماعی پیرامون مدرسه موثر در فرایند تربیتی دانش آموزان

تبصره- برنامه هاي آموزشي وپرورشي مصوب هیات امناء باید به نحو مقتضی به اطلاع اوليای دانش آموزان ، اداره و شوراي آموزش وپرورش شهرستان يا منطقه مربوط برسد.

نوید در ادامه افزود:  برای انتصاب مدير مدارس هیات امنايی ، سه نفر از افراد واجد شرايط احراز مديريت مدارس توسط کمیته اي مرکب از نماينده رييس آموزش وپرورش شهرستان يا منطقه يا ناحيه ، نماينده معلمان ورييس هيات امنا به اداره آموزش وپرورش محل پيشنهاد و يک نفر از آنها توسط رييس اداره انتخاب و منصوب مي شود و اداره آموزش وپرورش موظف است در فرصت مناسب نسبت به تشكيل كميته فوق اقدام نمايد.در صورتی که كميته مذكورحداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی افراد واجد شرایط مدیریت اقدام ننماید ، اداره آموزش وپرورش رأساً نسبت به استمرار فعالیت مدیر فعلی و یا انتصاب مدیر واجد شرایط تصميم گيري مي نمايد و مديرمدرسه علاوه برشرح وظايف مصوب ، مسئول اجراي مصوبات هيأت امنا مي باشد.

 

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش با اشاره به نحوه تخصیص نيروي انساني به اين مدارس براساس اظهار داشت: تخصیص نيروي انساني به اين مدارس براساس درخواست هیات امنا و مقدورات اداره آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه باتأكيد بر حفظ كيفيت و عدالت آموزشی درساير مدارس منطقه انجام مي شود و ابلاغ نیروي انساني در این مدارس حداقل برای مدت 3 سال صادر خواهد شد. درصورت ضرورت ، اداره آموزش وپرورش شهرستان يا منطقه يا ناحيه با تامین نظر هیات امنا براي تغییر نیروی انسانی ، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

مهندس نوید در مورد منابع مالي مدارس هیات امنایی موارد زیر را بیان کرد:

1- اعتبارات دولت که به مدارس پرداخت مي شود .این اعتبارات مطابق تبصره2 ماده14 قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی ، به صورت کمک تلقی می شود.

2- هدايا وکمک هاي مردمي داوطلبانه كه در خارج از فصل (موعد) ثبت نام دانش آموزان در چارچوب مقررات ابلاغی آموزش وپرورش دريافت مي شود.

3- وجوهی که ازطريق شوراي آموزش وپرورش شهرستان يا منطقه دراختيارمدرسه قرار مي گيرد.

4- وجوهي كه از ارائه خدمات آموزشي وپرورشي فوق برنامه( اضافه بر برنامه های رسمی آموزش وپرورش ) دريافت مي شود.

5- سایر درآمدهای قانونی

تبصره1- تمامی وجوه فوق پس از واريز به حساب مدرسه در چارچوب سیاست ها و ضوابط ابلاغی وزارت آموزش وپرورش به مصرف خواهد رسيد (کمک های بند 3 فوق با رعایت ضوابط مصوب شورای آموزش وپرورش شهرستان يا منطقه هزینه می شود).

تبصره2- حق التدریس، حق الزحمه و اعطای پاداش به کارکنان و سایر پرداخت ها و هزینه های این گونه مدارس که از محل های مذكور در بندهاي 2 تا 5 تامین اعتبارخواهد شد ، در چارچوب ضوابط خاص ابلاغی آموزش وپرورش به پیشنهاد مدیر و تصویب هیات امنا تعیین می شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش با اشاره به چگونگی نظارت برعملکرد هيات امنا این مدارس گفت: عملکرد هيات امنا این مدارس ، توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه بررسی , ارزیابی و به شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط گزارش مي شود . چنانچه نتايج اين ارزيابي براي شوراي آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه رضايت بخش بود, اقدامات لازم برای تشویق و تداوم فعالیت آن معمول می دارد و درصورت رضایت بخش نبودن , ،شوراي مذکور  مي تواند نسبت به انحلال هيات امنا اقدام  کند, در اين صورت وظايف هيات امنا تا پايان سال تحصيلي به شوراي مدرسه واگذارمي شود و تشکيل هيات امناي جديد با رعايت مفاد  اين آيين نامه صورت مي گيرد.           

مهندس نوید افزود: هيات امنا در چارچوب اين آيين نامه اختيار ومسئوليت داشته و هیچ یک از مصوبات آن نباید مغاير با مقررات عمومی آموزش و پرورش باشد و مسئولیت سیاست گذاری برای اجرا ، مدیریت و نظارت کلان بر مدارس هیات امنایی با سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی می باشد که با همکاری سایر معاونت ها و واحد های ستادی و از طریق سازمان آموزش وپرورش استان ها و ادارات آموزش وپرورش شهرستان ها / مناطق يا نواحي ایفای مسئولیت خواهد کرد.سازمان مذکورموظف به ارائه گزارش مستند ومبتنی بر تحقیق ازعملکرد دوسالانه این مدارس ، در چارچوب ضوابط دبیرخانه شورای عالی، به شورای عالی آموزش وپرورش خواهد بود.

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش اظهار داشت: براساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن فراهم نمودن زمینه های لازم برای اجرای مطلوب این آیین نامه دوره های آموزشی زیر را برگزارنماید:

1- دوره های آموزشی وتربیتی موردنیاز برای ارتقای صلاحیت حرفه ای مدیران , معلمان ومربیان پرورشی این مدارس را برنامه ریزی واجرا نماید.دراجرای این برنامه ها باید ازمشارکت هیات امنا حداکثراستفاده به عمل آید.

2- اختیارات لازم برای ایفای وظایف هیات امنا و مدیران این مدارس در زمینه های برنامه ریزی مالی ، اداری و منابع انسانی را تفویض نماید.

3- سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی دستورالعمل هاي اجرایی ، مالي ، اداري و شرایط و استانداردهای مورد نیاز تبديل مدارس عادي به هيات امنايي وهمچنين شاخص های نظارت ، ارزشیابی ، آموزشی ، پرورشی و پذیرش دانش آموز و سیاست ها و برنامه هاي اجرایی توسعه این مدارس را حداکثر ظرف مدت دو ماه با امضای وزیر ابلاغ نماید.

 

وی در پایان افزود: باتصويب اين آيين نامه كليه مصوبات مغاير با آن لغو و مفاد اين آيين نامه جايگزين آن خواهد شد.