معرفی همکاران

*سرکار خانم معصومه متولی

مدیریت محترم دبیرستان فرهنگ بانو امین

photo_2016-04-21_06-23-49

سابقه 29 سال خدمت در آموزش و پرورش.

مولف مقالات:

1-موانع پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور ایران88-87

2- بررسی دیدگاه جوانان نسبت به ازادی در جوامع امروزی

3- تاثیر نظام خانواده بر شکل گیری شخصیت افراد

4-فرار مغزها از ایران

5- رابطه میان تحصیلات کارمندان بانک ملی با نوع اشتغال آنان

6- دلائل افت تحصیلی

7- عوامل موثر بر مطالعه و یادگیری

8- تاثیر روش تدریس معلم بر یادگیری دانش آموز

9- نوجوان امروز 85-84

10-بهداشت روانی و جوانان

 

 

photo_2016-04-21_06-17-39

*سرکار خانم مریم تقوی لواسانی فرد

دبیر محترم درس دین و زندگی- کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

23سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش.همکاری با دفتر گزینش دانشجو در وزارت علوم. همکاری با بنیاد فرهنگی مهدویت.

تالیف مقالات : «ملازمه عقل با قرآن و روایات» ، « تنظیم مقاله پرسش مهر» و تهیه مقالاتی در خصوص مباحث مهدویت.

 

 

 

 

 

 

photo_2016-04-21_06-32-32

*سرکار خانم زهرا شیرزاد

دبیر محترم  درس تاریخ- کارشناس ارشد تاریخ.

19 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش.

 

 

 

 

 

 

*سرکار خانم نرگس خورسندیphoto_2016-04-21_06-47-44

دبیر محترم ادبیات-کارشناس ارشد ادبیات.

تالیف مقاله « راهکارهای ایجاد نگرش مثبت به رشته علوم انسانی»

تالیف کتاب « آرایه های ادبی آسان» و « خوان های عبرت»

 

 

 

 

 

 

 

 

*سرکار خانم مینا مرادی تفرشی

دبیر محترم جغرافیا- کارشناس ارشد جغرافیا.photo_2016-04-21_06-41-39

23 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش.

چاپ مقاله در روزنامه جام جم سال 1387 «فرزندان خلاق را چگونه بشناسیم»

چاپ و تهیه مقالهISI «بررسی جاذبه های طبیعی شهرستان تفرش با مدل تاپسیس»

 

 

 

 

 
لیلا خسرویphoto_2016-11-11_06-43-30
کارشناس ارشد ادبیات
دبیر محترم  ادبیات
مدیرگروه ادبیات منطقه هشت ،گوینده
بیست و شش سال سابقه (69_کنون)
مولف کتاب کمک اموزشی
مجموعه شعر
دبیر برتر در آزمون نهایی

سابقه در برپایی کانون های ادبی و علمی در کانون اندیشه و سازمان دانش آموزی شهر تهران و برپایی همایش و سمینار
عضو کمیته پژوهشی منطقه هشت
سابقه در چاپ چهار شماره  فصلنامه ی دبیرستان فرهنگ
مدرس ضمن خدمت در منطقه هشت ،روشها و فنون طراحی سوال
مدرس ضمن خدمت ایین نگارش و مکاتبات اداری ،برای مدیران و معاونان
تشکیل کمیته ی پژ’وهشی از دبیرات ادبیات منطقه هشت و برگزاری دوره ی درس پژوهی

مدرس ادبیات و زبان فارسی  دانشگاه